Miksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto Länsi-Pohjaan?

23.6.2020

Perustelijana Tehyn lakimies Vappu Okkeri

Tehy on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja

Ay-liikkeen keskeinen tehtävä on nostaa esiin yhteiskunnallisia epäkohtia. Tämä herättää närkästystä niissä toimijoissa, joiden kotipesä on likainen. Tehyllä oli keskeinen rooli, kun yksityinen hoivakriisi puhkesi. Olimme vuosia keskustelleet yksityisen hoivan epäkohdista työnantajaliitto Hyvinvointiala HALIn kanssa. Työnantajaliitto HALI valitsi kuitenkin vaientamisen tien. HALI olisi voinut suitsia jäsenyrityksiään ja puuttua hoivayritysten säälimättömään voitontavoitteluun, palvelun laadun romahtamiseen ja henkilöstön uupumiseen.

 

Yksityiset sote-yritykset tavoittelevat voittoa, eivät ne aja yhteiskunnallista etua. Raha puhuu. Verovaroin tuotetulla, henkilöstövaltaisella alalla voitot tehdään henkilöstökuluista säästäen ja hoidon laadusta tinkien. Kyse ei ole pilvipalveluista, joiden kustannusrakenne ja voittomarginaalit ovat aivan toista luokka.

 

Hyvinvointiala HALIn Rajakangas väittää Kalevassa 19.6.20 työhyvinvoinnin olevan yksityisellä paremmalla tolalla. Tehyläisten kertomuksista ei väitettä tunnista. Työpaikoilla voidaan huonosti: kiire on kova ja uupuminen arkipäivää.    Rajakankaan väitteen uskottavuutta voi hoivakriisin jälkeen jokainen pohdiskella, työnantajaliitto HALIn mukaan hoivakriisiä ei koskaan Suomessa ole ollutkaan.

Tehyn jäsenet kertovat palvelujen laadun heikkenemisestä kokonaisulkoistusten mainingeissa. Esimerkiksi Siikalatvalla on säästetty mm. terveydenhoitajien työstä. Jäsenet kertovat, että terveydenhoitajan työtä on silputtu ja pilkottu. Mitä mahtaisi Arvo Ylppö pohtia?

 

Mitä tulee Länsi-Pohjaan erikoissairaanhoidon ulkoistamiseen, Rajakankaan väite Tehyn ylisuurista lisäkorotuksista on paikkansapitämätön. Tehy ei ole vaatinut Länsi-Pohjaan lisäkorotuksia. Sen sijaan olemme vaatineet, että Mehiläinen noudattaisi palkkausjärjestelmän tarkoitusta ja maksaisi vaativammasta työstä korkeampaa palkkaa (tiettyjä euromääriä emme siis ole vaatineet). Mehiläinen on sen sijaan vedättänyt henkilöstöä: syksystä 2019 alkaen osastoilla laadittiin työehtosopimuksen edellyttämin tavoin tehtäväkuvauksia, työ sujui hyvin. Huhtikuun lopulla Mehiläinen täysin yllättäen ilmoitti, että tehtäväkuvausten perusteella arvioituja työn vaativuuksia ei noudateta. Esimerkiksi tehohoidossa sairaanhoitajan työ jakaantuu viiteen erilaiseen vaativuustasoon (ylimääräisenä vuoroissa perehtyvä, 2 vuoden oppimisjaksolla työskentelevät sekä itsenäiset osaajat eli suoriutuva, osaava ja taitavan tason tehohoitajat). Nämä erot työn vaativuudessa ovat todellisia ja ne on huomioitava mm. työvuorosuunnittelussa. Tästä huolimatta – vastoin työn vaativuuden arviointia – Mehiläinen löräytti kaikki tehohoidon tehtävät Terveyspalvelualan työehtosopimuksen sairaanhoitajan minimipalkalle. Menettely ei vastaa työn vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän tarkoitusta.

 

On muistettava, että koskaan aikaisemmin vaativaa erikoissairaanhoitoa ei ole ollut yksityisellä terveyspalvelualalla, joten palkkausjärjestelmän kiertäminen on mahdollista. Lisäksi Mehiläinen ajaa kaksilla rattailla: Mehiläisen paikalliset edustajat esittävät, että asia korjattaisiin tes-neuvotteluissa, työnantajaliiton hallituksessa mehiläisen edustajat taas estävät palkkausjärjestelmän korjaamisen. Tämän takia olemme julistaneet Mehiläisen Länsi-Pohjan työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

 

On puhdas tosiasia, että sote-jätit huomioivat vain omistajien ja pääomasijoittajien edun, sote jätit tekevät voittoa säästäen henkilöstökustannuksista ja palvelun laadusta. Sote-jätit eivät tee hyväntekeväisyystöitä.  Totta toki se, että asiakkaat saavat hyvää palvelua, mutta siitä kuuluu kiitos sote-henkilöstölle, joka venyy päivittäin viikosta ja vuodesta toiseen auttaakseen asiakkaita eli meitä kansalaisia.

 

Vappu Okkeri

Johtava lakimies ja Tehyn pääneuvottelija Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa

 

 

 

Ylityö ja vuoronvaihtokielto on voimassa 30.06.2020 

Nyt on muistettava se , että TYÖNANTAJA VASTAA AINA JA KAIKKIALLA POTILASTURVALLISUUDESTA. Sinä arvokas työntekijä, annat potilasturvallisuuden toteuttamiseen  oman työpanoksesi suunniteltujen työvuorojen puitteessa.

Me haluamme vauhdittaa neuvottelupöytää toimenpiteellämme, jotta samasta työstä jatkossakin maksettaisiin sama palkka, eikä työehtosopimusta vaihtamalla ansiomme tai etumme laske.

Työehtosopimusshoppailu on jo joillekin jäsenillemme täyttä totta!  Työehdot ovat AvainTES:ssa hoitoalalle heikommat kuin kunta-alan KVTES:ssa, eikä meillä ole tasavertaista neuvotteluoikeutta tuossa työehtosopimuspöydässä. Meille lopuille tämä on mahdollinen uhka, liian monessa tilanteessa käyttöön on otettu heikompi työehtosopimus. Tätä vastaan me nyt teemme toimenpiteitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon muodossa.

 

Lisää Tehyn sivuilta:https://www.tehy.fi/fi/liittokierros